Laatste Nieuws
Home - Nieuws uit Nieuwpoort - Vlaamse Regering Bedankt Liefdadigheidsinstellingen Voor Hulp Aan Daklozen

Vlaamse Regering Bedankt Liefdadigheidsinstellingen Voor Hulp Aan Daklozen


West-Vlaamse Daklozen in de kou gelaten door regering

West-Vlaamse Daklozen in de kou gelaten door regering

Het Vlaamse Publiek, geschokt door de trieste omstandigheden waarin veel families, alleenstaanden, bejaarden en daklozen zich momenteel bevinden, terwijl de meest hallucinante geldsommen worden verkwanseld door de overheid en lokale gemeenteraden aan allerlei zinloze projecten, was verbaasd om uiteindelijk een verklaring te krijgen van de regering.

” Waar zouden we zijn zonder die liefdadigheidsinstellingen en akties voor het goede doel , hè ? ” mijmerde Elke Sleurs openlijk gedurende haar bezoek in Oostende gisteren .

“We zouden een beroep moeten doen op onszelf -de Vlaamse regering- om het probleem op te lossen, en laten we eerlijk zijn: daklozen hebben geen vast adres zo we kunnen zeker niet rekenen op hun stem daar ze niet ingeschreven zijn in het verkiezings- en/of bevolkingsregister, dus er is geen kans dat ze op ons zouden stemmen..” .

De opmerkingen van de minister echos de ethos van vorige regeringen die onvermoeibaar werkten om geen permanente oplossing te vinden voor het daklozen en huisvestingsprobleem en er zodoende in slaagden het probleem niet volledig op te lossen.

“Liefdadigheidsinstellingen zoals Poverello, Spullenhulp en het Sociale Huis in Oostende, Nieuwpoort, Brugge en de talloze vrijwilligers doen zo’n geweldige werk!

Als we de huurtoeslag zouden verhogen ofte meer sociale woningen zouden bouwen zoals ze voorstellen dan zouden we alleen maar interferen met het baanbrekend werk dat de liefdadigheidsgroepen verrichten en de vrijwilligers zouden niks meer te doen hebben “ voegde de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding er aan toe .

Van de ongeveer 15000 daklozen, zijn er maar liefst 700 jongeren onder 21 jaar in West-Vlaanderen volgens recente cijfers.

Gisteren de regering bedankte liefdadigheidsinstellingen voor hun hulp, hulp die effectief bestaat in het uitvoeren van de taak die normaal gezien de taak is van de regering..

“Eerlijk gezegd, we hebben geen flauw idee hoe we deze arme en dakloze mensen kunnen helpen, maar gelukkig hebben we de liefdadigheidsinstellingen en hun vrijwilligers die kunnen rekenen op de kompassie van het generale publiek.

De hostels en opvangcentra voor daklozen zien er leuk genoeg uit met al die frisse kleurtjes en heerlijk ruikende koffie, maar het leukste is dat, vanaf nu, iemand die een sociale woning wil, zal eerst moeten bewijzen dat hij/zij ook Nederlands spreekt, aldus Minister voor Wonen, N-Va’r Liesbet Homans.

We hebben ook eigenlijk niet de tijd gehad om een oplossing te zoeken daar we eerlijk gezegd met andere dingen bezig waren zoals het benoemen tot lucratieve posities van onze vrienden en familie onder andere. voegde haar chauffeur er aan toe.

Volgens de meeste recente cijfers zijn er in Vlaanderen 9642 sociale woningen die leegstaan.

De meerderheid van de daklozen zouden in aanmerking komen voor sociale huisvesting en dat zou helpen met het uitroeien van dakloosheid.

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2023 37.000 nieuwe sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen te bouwen. Voor de komende jaren is een groeipad voorzien dat  554 miljoen euro voorziet in 2015 tot 764 miljoen euro in 2017.

Het is echter onduidelijk of deze prognoses een werkelijkheid kan worden, daar aannemers en sociale huisvestingsmaatschappijen constant niet-officiële premies moeten betalen aan lokale en nationale politici om bouwvergunningen te krijgen..

De regering heeft, net als de vorige regeringen, bevestigd dat de aanbevelingen van de belangengroepen die zich bezighouden met daklozen op een dagelijkse basis, niet zullen worden opgevolgd..

Voor meer informatie en om donaties te maken om armoede en dakloosheid te bestrijden gelieve volgende websites te bezoeken.

Sociaal Huis NieuwpoortIk Wil Helpen  – PoverelloSpullenhulpWelzijnszorg